Pracownia Geoinformacji Historycznej
Instytut Historii KUL

SPECJALIZACJA GEOINFORMACYJNA


UWAGA: Specjalizację mogą realizować studenci wszystkich kierunków KUL. Aby przystąpić do specjalizacji wymagana jest jedynie podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputera (przeglądarka internetowa, MS Word, MS Excel).


Pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij na adres hgis@kul.pl

Co to jest geoinformacja i systemy informacji geograficznej?

 • Systemy Informacji Geograficznej (ang. GIS, Geographic Information Systems) to dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy z pogranicza geografii, kartografii, geodezji oraz informatyki.
 • Najprościej ujmując Systemy Informacji Geograficznej umożliwiają gromadzenie, przetwarzanie, analizę oraz wizualizację wszelkich danych przestrzennych.
 • "Sercem" każdego takiego systemu jest przestrzenna baza danych, zaś "duszą" mapy, które służą do przedstawiania tych danych w postaci graficznej.

Do czego służy i gdzie ma zastosowanie geoinformacja?

 • geodezja oraz planowanie i gospodarka przestrzenna,
 • geografia i meteorologia,
 • geologia, archeologia i historia,
 • ochrona środowiska i przyrody,
 • gospodarka leśna i rolna,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • statystyka i demografia,
 • turystyka,
 • geomarketing i...... wiele innych dziedzin

Jakie instytucje korzystają z GIS?

 • administracja samorządowa i rządowa,
 • służby bezpieczeństwa publicznego (policja, straż pożarna, pogotowie, wojsko),
 • "biznes" (telekomunikacja, transport, marketing, usługi związane z rynkiem nieruchomości),
 • branża badawcza i naukowa (uczelnie wyższe oraz instytucje naukowe)

Po co geoinformacja dla studenta historii i turystyki kulturowej?

 • przygotowuje studenta do badawczego, dydaktycznego oraz prezentacyjnego posługiwania się kartografią oraz analizą geoinformacyjną,
 • przygotowuje absolwenta historii do pracy w zbiorach kartograficznych bibliotek i instytucji naukowych, sektorze ochrony środowiska oraz turystyce,
 • praktyczne zastosowanie oprogramowania geoinformacyjnego oraz kartograficznego, obok nowoczesnej analizy historycznej, przygotowuje do pracy w ośrodkach i instytucjach przetwarzania informacji, administracji państwowej, zwłaszcza w sektorach zajmujących się planowaniem przestrzennym oraz gospodarką leśną, wodną i komunikacyjną etc.
 • kształcenie w zakresie graficznej i wizualnej prezentacji procesów dziejowych, związanych zwłaszcza z przestrzenią kulturową oraz zjawiskami społeczno-religijnymi wyposaża absolwenta w ważne instrumenty szeroko pojętego sektora edukacji

Co w trakcie specjalizacji?

 • Specjalizacja trwa dwa lata (4 semestry).
 • Zajęcia obejmują w sumie 285 godzin dydaktycznych oraz 80 godzin praktyk w firmach z branży GIS (ESRI Polska, GIS-Expert).
 • Pierwsze dwa semestry poświęcone są głównie przygotowaniu teoretycznemu do pracy (Geoinformacja historyczna, Geografia i kartografia historyczna, Systemy Informacji Geograficznej. Open Source). Semestr trzeci i czwarty to w większości praca w laboratorium komputerowym z oprogramowanie GIS (Redakcja mapy, Systemy Informacji Przestrzennej. Bazy danych, Systemy Informacji Przestrzennej. Aplikacje GIS)
 • W ramach zajęć przewidziane są spotkania ze specjalistami GIS spoza Lublina, także z instytucji zajmujących się wdrożeniami.
 • Dzięki licencji edukacyjnej otrzymanej od firmy ESRI studenci będą mogli kształcić się na jednym z najlepszych istniejących na rynku systemów komercyjnych ArcView 10.1 z rozszerzeniami.
Program specjalizacji
+ czytaj więcej

I rok

 

Lp.

Nazwa zajęć:

Semestr

I

II

Liczba godz. w sem.

Forma zal./

Punkt.

ECTS

Liczba godz. w sem.

Forma zal./

Punkt.

ECTS

1.

Geoinformacja historyczna (wykład)

15

Z/1

15

Z/4

2.

Geografia i kartografia historyczna (ćwiczenia)

30

Z/3

30

Z/3

3.

Systemy Informacji Geograficznej. Open Source (laboratorium)

30

Z/5

30

Z/4

75

9

75

11

 

II rok

 

Lp.

Nazwa przedmiotu:

Semestr

I

II

Liczba godz. w sem.

Forma zal./

Punkt.

ECTS

Liczba godz. w sem.

Forma zal./

Punkt.

ECTS

1.

Redakcja mapy (laboratorium)

15

Z/1

2.

Systemy Informacji Przestrzennej. Bazy danych (laboratorium)

30

Z/3

30

Z/1

3.

Systemy Informacji Przestrzennej. Aplikacje GIS (laboratorium)

30

Z/3

30

Z/1

3.

Praktyka specjalizacyjna

80

Z/5

140

11

75

3


Kilka linków "gisowych"...

 • Podręcznik do systemów informacji geograficznej dla historyków (na razie tylko po angielsku)
 • Internetowy plan miasta Żory
 • Doskonała łotewska mapa turystyczno-krajoznawcza
 • Historyczny GIS na uniwersytecie w Portsmouth
 • Jedna z ważniejszych polskich stron "gisowych"
 • Geoportal Tatry
 • Plan miasta Krakowa (web-gis)
 • Dawne mapy w GIS

 • Studenci zainteresowani bardziej szczegółową informacją i udziałem w specjalizacji proszeni są o kontakt z:
  dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL
  e-mail: hgis@kul.pl
  kom. 660089782
  ggGadu-Gadu.

  Pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij na adres hgis@kul.pl

  Warto przeczytać

  Ogłoszenia


  Projekt "Atlasu wyznań i religii w Rzeczypospolitej ok. 1772 r." był prezentowany w czasie "XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich" w Szczecinie (17-21 września 2014 r.).
  W panelu "Kartografia historyczna między humanistyczną metodą badawczą a przyrodniczą metodą prezentacji" wziął udział dr hab. prof. KUL Bogumił Szady z występieniem nt. "Struktury kościelne na przykładzie Atlasu wyznań i religii w Rzeczypospolitej w XVIII w.".


  Projekt Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski" prezentowany był w trakcie "The European Social Science History Conference", która odbyła się w Wiedniu w dniach 23-26 kwietnia 2014 r.
  W panelu "Digital Atlases of Historical Sources in Eastern and Central Europe - Methods and Practices" udział wzięli dr hab. prof. IH PAN Marek Słoń, jako główny dyskutant oraz dwaj członkowie Zespołu mgr Tomasz Związek z referatem nt. "The Digital Atlas of Early Modern Poland: the GIS Edition of the 16th Century Tax Registers" oraz dr hab. prof. KUL Bogumił Szady z występieniem nt. "Atlas of Sources and Materials for the History of Old Poland".

   

  Dane kontaktowe

  Tel: +4881 4454023     Kom. +48660089782     Email: szady@kul.pl